MATEJA PANTER
univ. dipl. inž. arh.

NIKKA
                       
betonski tlak s frnikolami
projekt: 2004
naročnik: zasebni
proizvajalec: Coston
materiali: beton, frnikole

design: Mateja Panter

ZAMISLICE KLOP LJUBEZNI INTERIER KLOP LJUBEZNI PNEUMATIK FASHION HI KONJIČEK PTIČNIK ORIGAMI NIKKA LANG_OSTA PIX_EL JOULE_BOX